Hajdúnánás, 1898. május 5. – Hajdúnánás, 1983. április 1.

Kisparaszti családból származott. Hat elemit végzett, 12 kat. holdon gazdálkodott, ásványolaj–lerakatot vezetett. 1927-től szülőfaluja polgári olvasókör jegyzője, 1938-tól 1944-ig elnöke. A front átvonulása után részt vett a vasúti helyreállításban, 1944. december 25. és 1945. március 10. között megbízás alapján az átvonuló szovjet csapatok élelmiszer-ellátását szervezte. 1948 tavaszáig az FM jóváhagyásával Hajdúnánás és Hajdúdorog mezőgazdasági gépeit üzemanyaggal látta el. 1945 tavaszán belépett a Független Kisgazdapártba, a helyi szervezet elnöke 1948 nyaráig. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a Hajdú és Bihar vármegyei választókerületben pótképviselő lett. Behívására 1949. január 18-án került sor. A Magyar Függetlenségi Népfront megalakulása után a Hajdú vármegyei bizottság tagja és a helyi szervezet elnöke volt. 1950-ben a termelőszövetkezeti tagságát elutasították, a középparasztokból álló tsz-szervezését sem engedélyezték, egyéni gazdálkodó maradt. 1960-ban lett a hajdúnánási Micsurin Termelőszövetkezet tagja, 1972. évi nyugdíjazásáig bérelszámolóként dolgozott.