Demecser, 1944. augusztus 31.

Földműves családban született.  Tervező statisztikus végzettséggel 1962 és 1967 között a Demecseri ÁFÉSZ statisztikusa volt, 1967-ben kereskedelmi osztályvezető beosztásba helyezték, ugyanabban az évben a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász oklevelet szerzett; 1966-ban lett tagja a Magyar Szocialista Munkáspártnak. 1967-től a Szabolcs-Szatmár megyei MESZÖV osztályvezetője volt; 1970-ben került be a megyei pártapparátusba, mint az MSZMP Nyíregyházi Városi Pártbizottság titkára. 1975-től a Szovjetunióban az SZKP Társadalomtudományi Akadémiáján aspiráns volt, 1978-ban hazatért, a megyei pártbizottság munkatársa lett, megszerezte a közgazdasági tudományok kandidátusa fokozatot. A következő évben megválasztották a Nyíregyházi Városi Tanács elnökének, 1985 elején beosztásából felmentették, mert 1985. februárban az MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei Bizottsága gazdaságpolitikai titkárává választották. 1988. december 3-ától volt az MSZMP megyei pártbizottsága első titkára. 1989. április 12-én választották be az MSZMP Központi Bizottságába, ugyanakkor lett a KB mellett működő Szövetkezetpolitikai Bizottság tagja.