Nagylózs, 1909. május 15. – Somerset, USA, 1985. március 25.

Kkisparaszti családból származott. Hat elemit és Téli Gazdasági Iskolát végzett. Tízéves kora óta dolgozott szülei földjén. 1935-ben lépett be a Független Kisgazdapártba. Megszervezte a helyi gazdakört, amelynek 1938-tól elnöke. Beválasztották a Sopron Vármegyei Mezőgazdasági Bizottságba és a vármegyei törvényhatósági bizottságba. Az 1939. május 28–29-i országgyűlési választásokon képviselőjelölt, de Horváth Ferenccel (Magyar Élet Pártja) szemben alulmaradt, a szavazatok 36,5 százalékát szerezte meg. Részt vett a Nemzeti Parasztpárt makói alakuló ülésén. 1939. augusztus 20-tól az Nemzeti Parasztpárt Végrehajtó Bizottságának tagja, de aktív tevékenységet nem fejtett ki. A katolikus ifjúsági mozgalom felé fordult, a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Tanácsa Sopron vármegyei szervezője lett. 1940-ben elvégezte a KALOT érdi népfőiskoláját. Bekapcsolódott az arany- és ezüstkalászos gazdák mozgalmába, annak egyik vármegyei vezetője. 1941-től a Magyar Parasztszövetség Sopron vármegyei elnöki tisztét töltötte be. 1945-től először a Keresztény Demokrata Néppárt újjászervezésében vett részt, 1945 februárjában a párt országos vezetőségének tagja lett, majd átlépett az FKGP-be. 1945. április 23-ától a kisgazdapárt Sopron vármegyei szervezetének elnöke, bekerült a megyei nemzeti bizottságba is. 1945. június 24-étől Sopron képviseletében tagja az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek. 1945. augusztus 20-án beválasztották az FKGP Országos Intéző Bizottságába. 1945. november 4-étől nemzetgyűlési képviselő. 1945. augusztus 19-én az újjáalakult Magyar Parasztszövetség egyik alelnökévé választották. A Magyar Parasztok Értékesítő, Beszerző és Fogyasztási Szövetkezetének, valamint a Gazdák Biztosító Szövetkezetének igazgatósági tagja. Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatása után, 1947. június 2-án elhagyta az országot. 1947. június 11-én az FKGP Politikai Bizottsága kizárta a pártból. 1947. június 26-án megfosztották állampolgárságától is. 1947-től Párizsban élt, majd 1955-ben átköltözött az Egyesült Államokba, ahol kertészkedéssel foglalkozott. A katolikus emigrációban játszott aktív szerepet, 1948-tól tagja volt a Magyar Keresztény Népmozgalom Végrehajtó Tanácsának és az 1950-ben alakult Közép-Európai Keresztény Demokratikus Unió Magyar Tagozatának, a Nyugati Hírnök szerkesztője. 1950-tôl 1956-ig az MNB tagja, az Ipari és Munkás Bizottságnak alelnöke. 1956 októberében a Magyar Keresztény Népmozgalom megbízásából hazatért Magyarországra, két társával fogadta őt Mindszenty József. 1958-tól, megalakulásától a Magyar Bizottság tagja. Elnöke volt az Amerikai–Magyar Szövetség New York-i szervezetének, és az általa alapított Magyar Republikánus Szövetségnek. 1980-ban részt vett a Reagan–Bush páros megválasztása érdekében tevékenykedő amerikai–magyar bizottságban.