Bécs, 1889. április 12. – Budapest, 1955. október 21.

A középiskola négy osztályának elvégzése után ipariskolát végzett, majd 1904-től 1907-ig tanonc a Globus Nyomdában, majd 1929-ig különböző fővárosi nyomdákban dolgozott. Eredetileg betűszedőnek tanult, később nyomdai korrektor lett. 1906-ban lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, 1907-től a párt óbudai szervezetének titkára. A Horánszky, később a Világosság Nyomdában volt bizalmi, illetve főbizalmi, a nyomdászkör vezetőségi tagja. Az első világháborúban a hadsereg nyomdájának üzemvezetője volt. A Tanácsköztársaság alatti tevékenységéért internálták, majd rendőri felügyelet alá helyezték. 1923-tól az MSZDP terézvárosi szervezetének titkára, a párt országos választmányának, 1933–1935 között a pártvezetőségnek is tagja. 1932-től a Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesületének elnöke, 1934-től ügyvezető titkár, 1935-től a nyomdász-szakszervezet segélyező pénztárának vezetője. 1934-től szerkesztette a Nyomdász Évkönyvet és az Úti Kalauzt. A fővárosi törvényhatósági bizottságban 1925-től 1941-ig képviselte a szociáldemokrata pártot, 1942-ben a jogfosztó törvények következményeként elvesztette törvényhatósági bizottsági mandátumát. 1945. április 2-ától az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője, szeptember 6-ától jegyzője. 1945. november 4-étől az SZDP nagy-budapesti listájáról nemzetgyűlési, majd 1947. augusztus 31-étől országgyűlési; 1949. május 15-étől a Magyar Függetlenségi Népfront fővárosi listáján 1953. március 18-ig nemzetgyűlési, illetve országgyűlési képviselő volt. 1945-ben az Országos Nemzeti Bizottság titkára, emellett a terézvárosi nemzeti bizottság, 1945. október 7-étől a fővárosi törvényhatósági bizottság és az SZDP községi frakció intézőbizottsági tagja. 1945. augusztus 20-tól 1948. március 8-ig az SZDP vezetőségének tagja; 1948. júniusban a két munkáspárt egyesülésével átigazolták a Magyar Dolgozók Pártjába. 1945 után a nyomdászszakszervezet főtitkára, a Szakszervezeti Tanács ellenőrző bizottságának tagja. 1948-tól a Szakszervezetek Országos Tanácsa Választott Bíróságának elnöke; 1948-ban nyugállományba vonult.