Békéscsaba, 1912. december 27.

Munkáscsaládban született, apja kőműves segéd volt. Négy polgári osztályt végzett, majd kárpitos szakmát tanult. 1936-tól segédlevél birtokában szülőhelyén, Sopronban, majd a fővárosban dolgozott, végül hazatért, a szakmájában dolgozott. 1930-ban lett a Famunkások Szakszervezete békéscsabai csoportjának tagja, majd titkár, jegyző, könyvtáros és vezetőségi tag volt, belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1934-ben csatlakozott a KIMSZ békéscsabai szervezetéhez. 1939-ben ismét Budapestre ment, a Garcon Bútorgyárban kapott munkát, bekapcsolódott a szakszervezeti ellenzék tevékenységébe. Részt vett a Petőfi szobor 1942. március 15-i megkoszorúzásán, szakszervezeti szemináriumot hallgatott. 1942 őszén belépett a Szociáldemokrata Párt békéscsabai szervezetébe, megválasztották a vezetőség tagjának. 1944. áprilisban letartóztatták, de hamarosan társaival együtt kiszabadult; katonai behívóparanccsal a szovjet frontra vitték, Técsőről 1944 októberében hazaszökött. Tagja lett a Magyar Kommunista Pártba, a MADISZ békéscsabai szervezését irányította, a Nemzeti Segély és a főváros ellátását bízták rá. 1945 májusától pártfunkcionárius; előbb az MKP szeghalmi, majd a békési járási pártbizottsági titkára volt, 1947-ben a párt békéscsabai városi párbizottságán káderes, majd oktatási felelős. Fél évig a Munkás és Paraszt Szövetkezetnél is dolgozott. 1948. júniusban szövetkezeti tanfolyamot végzett, a MOSZK bajai járási szövetkezeti kiskörzeti ellenőre lett, októberben az MDP Baranya megyei pártbizottság mezőgazdasági osztályvezetőjévé nevezték ki. 1950-1951-ben pártfőiskolát végzett, majd 1954. augusztusától az MDP Fejér megyei pártbizottsága másodtitkára, 1957-től az MSZMP Fejér megyei pártbizottsága párt és tömegszervezetek osztálya vezetője volt. Öt félévig a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem hallgatója volt. 1961-ben kinevezték a Nógrád megyei Tanács VB elnökévé, 1967. februárban az MSZMP KB Párt és Tömegszervezetek Osztálya tisztségéből felmentését javasolta, egyúttal a megyei tanács VB elnökhelyettessé kinevezését ajánlotta.