Kiskunhalas, 1898. december 14. – Kiskunhalas, 1968. március 1.

Földbirtokos családban született. Az alapfokú iskolák elvégzése után beíratták a helyi Szilády Áron Református Gimnáziumba, a világháború miatt csak 1919-ben tette le érettségi vizsgáit. 1916-ban az orosz frontra vitték, ahol december 5-én hadifogságba esett. Különböző gyűjtőtáborokban raboskodott, majd 1918 májusában hazakerült, 1918. október végéig itthon teljesített katonai szolgálatot. 1920-ban bevonult a Nemzeti Hadseregbe, 1922-ben szerelt le. A családi birtokon gazdálkodott, bekapcsolódott a helyi közéletbe. Tagja lett a polgári olvasókörnek, később a Katolikus Legényegyletek Országos Testületében és a római katolikus egyházközségben tevékenyke­dett. Részt vett az aranykalászos gazdák mozgal­mában, elvégezte tanfolyamukat is. 1944 novemberében belépett a Független Kis­gazdapárt helyi szervezetébe, 1946 februárjában a párt kiskunhalasi szervezetének nagyválasztmányi tagja és alelnöke lett.  Az FKGP képviselője volt a városi igazolóbizottságban. 1945-ben bir­tokának nagy részét felosztották, maradék birtokán gazdálkodott. 1947 nyarán a Demokrata Néppárthoz csatlakozott, képviselő-jelöltséget vállalt a párt Pest-­Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog vármegyei listáján. Az 1947. augusztus 31­-i országgyűlési választásokon pótképviselő lett; 1948. augusztus 4-én hívták be a törvényhozásba. 1949 tavaszától szülőhelyén gazdálkodott. 1950-ben városi házát lefoglalták a honvédség részére, saját tulajdonú földjét betagosították. Rokonoknál telepedtek meg, alkalmi munkákból élt. Bár a politikától végleg visszavonult, a rendőrség állandó megfigyelés alatt tartotta.