Besenyszög, 1929. szeptember 2.–Budapest, 1970. október

Munkáscsaládban született, apja MÁV mozdonyfűtő volt. Négy polgárit végzett, majd a Haás és Somogyi Rt-nél lakatos tanonc volt. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, munkahelyén a pártvezetőség ifjúsági megbízottja volt. 1946-ban állást változtatott, a Schwartz testvérek mérleggyárában dolgozott, ahol  pártvezetőségi taggá választották meg. 1947 áprilisától hivatásos pártfunkcionárius; előbb szervező titkár, majd 1948-ban üzemi párttitkár lett, 1948. júniusa után az MDP X. kerületi Bizottság agitációs felelőse, majd az agitációs és propagandaosztály vezetője volt. 1951-től az MDP Budapesti Pártbizottság agitációs- és propaganda osztálya alosztályvezetője volt. 1952 és 1954 között elvégezte az MDP kétéves pártfőiskolát; 1959-ben az utolsó évet befejezve államvizsgát tett.  1954-ben kinevezték az MDP Budapesti Pártbizottság agitációs- és propagandaosztály helyettes vezetőjévé. 1956. november 23-án ismét kerületi megbízatást kapott; az MSZMP  X. kerületi Bizottság agitációs- és propagandaosztály vezetője lett, 1957 decemberében kerületi titkárrá választották. 1960. október 20-án lett a X. kerületi pártbizottság első titkára; 1967. júniusban megbízatásából felmentették és az MSZMP KB APO alosztályvezetőjévé nevezték ki. 1960-ban a X. kerületben tanácstaggá választották, tagja lett a Budapesti Pártbizotságnak is.