Hernádkak, 1927. július 15.

Apja napszámos volt. A sárospataki tanítóképzőn 1947-ben tanítói oklevelet szerzett, majd 1948-1949-ben a NÉKOSZ könyvtárosa, később titkára volt.  1951-ben a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen a Politikai Gazdaságtan Szakon szerzett közgazdász oklevelet. 1948-ban lett a Magyar Kommunista Párt tagja, egyetemi tanulmányai ideje alatt párttitkár volt. Az MKKE Statisztikai Tanszékén előbb gyakornok, majd 1951-től tanársegéd volt.  1953-tól az MDP illetve az MSZMP KB Terv-, Pénzügyi- és Kereskedelmi Osztálya, majd az Államgazdasági Osztály előadója, 1961-től osztályvezető helyettese volt. MDP tag, 1956 novemberében lett a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja, munkásőr. 1963. december 7-én nevezték ki a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesévé, 1969. januártól államtitkári rangban elnöke volt. 1973. június és november között államtitkárként az Országos Tervhivatal első elnökhelyettese volt. 1973. november 2-án választották meg a Minisztertanács elnökhelyettesévé, amely pozíciót 1980. június 27-ig töltötte be. 1975. május 15-étől az Országos Tervhivatal és az Állami Tervbizottság elnöke volt kormánytagsága végéig. 1980. júliusban nevezték ki az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete főigazgatójává, majd 1988-ig a Párttörténeti intézet főigazgatója volt. 1988. július 4-én választották meg a Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkárává, ezért 1988. július 11-én javasolták, hogy az MSZMP KB Politikatörténeti Intézete igazgatói beosztásából mentsék fel. 1989. áprilisban a HNF elnök-főtitkára lett, megbízatása 1989. októberben szűnt meg. 1970. november 28-ától volt az MSZMP Központi Bizottsága tagja; 1975. július 22. és 1980. március 27. között a Politikai Bizottságba is beválasztották. Ugyanakkor a KB Gazdaságpolitikai Bizottsága, 1980. júniustól 1988. júliusig az Agitációs és Propaganda Bizottság, 1985. márciustól 1988. júliusig a Művelődéspolitikai Munkaközösség, végül 1988. decembertől a Társadalompolitikai Bizottság tagja volt. 1975. márciusig, majd 1986-tól a KB Közgazdasági Munkaközösségében is szerepet vállalt. Az 1980. június 8-i országgyűlési választásokon Borsod-Abaúj-Zemplén megye 19. számú egyéni választókerületében országgyűlési képviselővé választották, 1985-ben pótképviselő volt. 1988. október 5-én a HNF országos listájáról ismét tagja lett a törvényhozásnak.