Vizslás, 1926. szeptember 10.

Apja kőszénbányász, majd aknász volt. Négy polgári osztályt végzett, majd felnőttkorában elvégezte a dolgozók három éves kereskedelmi tanfolyamát. 1946-ig postai segédtiszt volt a salgótarjáni postahivatalban, gépíró távírász végzettséget szerzett. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, 1946. februárban lett az MKP Nógrád megyei bizottsága ifjúsági titkára, majd augusztusig a MADISZ megyei bizottságán dolgozott. Ezután visszatért korábbi munkahelyére s 1949-ig postatisztként kereste kenyerét. 1949-től 1950. novemberig a Szabad Nógrád című lapnál szerkesztőségi gyakornok, majd rovatvezető volt. 1950 végétől a három hónapos megyei pártiskola szeminárium-, majd iskolavezetője, 1952 és 1954 között végezte el az MDP kétéves pártfőiskoláját. Tanulmányai befejezése után kinevezték az MDP Nógrád megyei pártbizottság agitációs- és propagandaosztály vezetőjévé, 1955-ben megyei titkár lett. 1956. november 17-én választották meg az MSZMP Nógrád megyei pártbizottsága első titkárává, beosztásából 1966. május 30-án mentették fel, mert kinevezték a belügyminiszter első helyettesévé. Onnan 1968 végén került el, mert 1968. november 7-én az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztály vezetője lett, 1970. november 28-ától pedig 1979. március 28-ig az MSZMP KB Párt- és Tömegszervezetek Osztálya osztályvezetője volt. 1979. áprilisában választották meg a SZOT főtitkárhelyettesévé. 1962. november 24-étől az MSZMP KB póttagja, 1966. december 3. és 1985. március 28. között rendes tagja volt. 1958. november 16. és 1967. január 28. között országgyűlési képviselő, mindkét alkalommal a Hazafias Népfront Nógrád megyei listájáról került be a törvényhozásba. Az 1960-as évek elején az ELTE-n tanár szakos oklevelet szerzett.