Turkeve, 1921. október 8.–2005

Munkáscsaládban született, apja cipész, majd kisegítő volt. Hat elemit végzett, egy évig gazdasági cseléd volt, majd cipészsegéd lett. 1940-ben, a Lukács Drogériában kifutó, 1941-1942-ben az Óbudai Filtex-ben kazánházi munkás volt. 1945-ig katonai szolgálatot teljesített, 1946. februárban amerikai hadifogságból jött haza. Belépett a Szociáldemokrata Pártba, az óbudai Goldberger Gyárban, szakmájában helyezkedett el. Elvégezte a gimnáziumot. 1948. márciusban lépett át a Magyar Kommunista Pártba, a SZIT III. kerületi titkára lett, majd 1949-1950-ben az MDP III. kerületi bizottsága politikai munkatársa, agitációs és propaganda központi munkatársa, 1950. februártól a Magyar-Szovjet Társaság központi szervezeténél dolgozott, 1953-tól osztályvezető-helyettes, majd osztályvezető. 1952 és 1954 között a Lenin Intézetben tanult. 1956. novembertől 1957. májusig a Budai Forradalmi Ezrednél felderítő parancsnok volt. 1957 májusában lett az MSZMP Budapesti Bizottsága munkatársa, majd 1961-ben osztályvezető, 1963. márciustól az MSZMP VI. kerületi bizottság első titkára, 1965-től a Budapesti Bizottság titkára, 1974. március 20. és 1978. április 21. között első titkára volt. 1975. június 15-étől az Elnöki Tanács tagja és országgyűlési képviselő volt, előbb Budapest 32. számú egyéni választókerületében, majd 1985. június 8-án, az országos listán került megválasztásra. 1978-ban az ET titkárává választották. Két hónapos pártiskolát végzett. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1966. december 3. és 1989. októbere között az MSZMP Központi Bizottság tagja volt.