Magyarbánhegyes, 1911. szeptember 29. – Esztergom, 1983. november 16.

Földműves szülők gyermeke. Elemi iskoláit szülőhelyén, a gimnázium első négy osztályát Makón végezte, majd a szegedi tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet. Előbb szülőfalujában oktatott, majd 1932 elején a Szabolcs vármegyei Szentmargita pusztára került kántortanítónak. 1930-tól szövetkezeti vezetőképző tanfolyamokat is irányított. 1936. szeptember 30-án megszerezte a gyakorlóiskolai tanítói képesítést. 1939 szeptemberében Serédi Jusztinián esztergomi érsek kinevezte az Érseki Római Katolikus Tanítóképző Intézet tanárává. Oktatói munkája mellett munkásokból és diákokból Diákkaptár ipari szövetkezetet szervezett. Állandó előadója az esztergomi kulturális egyesületeknek, 1941-től a földműves olvasókör főtitkára. Részt vett az 1942. évi katolikus tanterv elkészítésében, a Szent István Társulat által kiadott tankönyvek megírásában. 1947 nyarán a katolikus szellemiségű Keresztény Női Tábor tagjaként országgyűlési képviselőjelöltséget vállalt. Augusztus 31-én a Fejér és Komárom–Esztergom megyei választókerületből bekerült a törvényhozásba. A mentelmi bizottság vádkoncepciója nyomán mentelmi jogát felfüggesztették, 1949. március 16-án letartóztatták és állásából fegyelmi úton elbocsátották. Matheovits Ferenc perében a demokratikus államrend és a köztársaság megdöntésére irányuló mozgalomban való részvétellel vádolták. 1949. szeptember 30-án a Népbíróságok Országos Tanácsa hét év börtönbüntetésre és tíz év hivatalvesztésre ítélte. Budapesten, Vácott, a tatabányai XIV. akna munkatáborában raboskodott. 1954. december 4-én tért haza fogságából. Családja visszakapta letartóztatásakor elvett házukat. Segédmunkásként helyezkedett el, a helyi Épület Karbantartó KTSZ-ben lett asztalossegéd. Később asztalos, majd 1956. október 20. után adminisztrátor. 1957 elején elutasították tanítói állásába való visszahelyezési kérelmét. 1959 áprilisában a mészégető üzem vezetője lett, majd a Műszeripari Műveknél kapott adminisztrátori állást. 1965-től az Építőipar Szövetkezet anyaggazdálkodási osztályvezetője. A relégyár adminisztrátoraként nyugdíjazták.