Kispest, 1920. november 14.

Apja vasesztergályos segéd volt. Négy polgári osztályt végzett, 1935-től inas a Schuller-féle Írószergyárban, 1938-ban szerszámlakatos segédként szabadult, belépett a Szociáldemokrata Pártba. 1939 nyarán kommunista kapcsolatai miatt elbocsátották, előbb a Gara és Beer cégnél, majd 1941-ig a Weiss Manfréd Gépgyárban, szakmájában dolgozott. Katonai szolgálatából 1944. novemberben megszökött, hazatérése utánm lettt tagja az MKP-nek. 1945-1946-ban a politikai rendőrségnél és a katonapolitikai osztályon dolgozott, nyomozó, majd csoportvezető-helyettes volt. 1949-ig korábbi munkahelyén szerszámlakatos volt. 1948-tól a WM Készülék- és Szerszámgyárában alapszervezeti párttitkár volt, 1949. májusban a Vasmű oktatási felelőse, majd szervezőtitkár, 1951–1952-ben a Rákosi Mátyás Művek pártbizottsági titkára volt. 1954-ben befejezte az MDP kétéves pártfőiskoláját, majd az MDP Budapesti Pártbizottsága osztályvezető-helyettese.  1956. áprilistól az MDP XXI. kerületi első titkára. 1957. áprilisban a Vasmű ideiglenes MSZMP Intézőbizottsága elnöke, később első titkára. 1959. novembertől az MSZMP Budapesti Bizottsága másodtitkára, 1961. szeptember 13-ától 1962. október 30-ig első titkára volt, majd ismét másodtitkára. 1963-tól 1979-ig a közlekedési miniszter helyettese. 1957. február 26. és 1966. december 3. között az MSZMP Központi Bizottság tagja. 1958. november 16. és 1967. január 28. között országgyűlési képviselő, mandátumát a Hazafias Népfront budapesti listáján szerezte.