Magyaregres, 1896. július 23.-Kaposvár, 1978. július 16.

Paraszti családból származott. Hat elemit és népfőiskolát végzett. Az első világháborúban katona, Ausztriában szolgált. Leszerelése után családi birtokán gazdálkodott. Az 1930-as évektől tagja a Független Kisgazdapártnak. 1945 elején az egyik kezdeményezője volt Somogyban az FKGP újjászervezésének. Két évig a kaposvári városi pártszervezet élén állt. 1945 májusától a párt delegáltja a kaposvári képviselő-testületben. 1945. november 4-én Somogy vármegyében nemzetgyűlési képviselővé választották. 1946. október 29-én a Magyar Parasztszövetség kaposvári szervezetének az elnökévé is megválasztották; november 12-étől városgazda. „Jobboldali” politikai magatartása miatt pártfegyelmit indítottak ellene, s az FKGP Politikai Bizottsága 1947. február 4-i ülésén a vizsgálat befejezéséig a párttagságát felfüggesztette. Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatása és külföldre kényszerítése után a baloldali pártvezetőség ellen szervezkedő ún. alkotmányvédő csoport egyik vezetője lett. 1947. június 25-én az FKGP Politikai Bizottsága a párt politikájával ellentétes magatartása miatt kizárta. A Független Magyar Demokrata Párt tagja lett, Somogy vármegyében ő irányította a párt szervezését. Az 1947. augusztus 31-i választásokon ismét mandátumhoz jutott. 1948 elején – bár a mandátumát megtartotta – kiszorult a politikai életből. 1956 októberében részt vett a Független Kisgazdapárt kaposvári szervezete újjászervezésében. Földjét a helyi téesz 1960-ban betagosította. 1967-ig, politikai múltja miatt, mint „ellenséges elemet” szigorú megfigyelés alatt tartották.