Budapest, 1938. szeptember 1.

1956-ban érettségizett, tagja lett a Magyar Szocialista Munkáspártnak. Beiratkozott a budapesti egyetemre, közben 1959-1960-ban betanított munkás a Fémáru és Szerszámgépgyárban; 1963-ban elvégezte az ELTE magyar-filozófia szakát, középiskolai tanári oklevelet szerzett. Egyetemi tanársegéd lett a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem Filozófiai Tanszékén. 1969-től a Társadalmi Szemle filozófiai rovatvezetője volt, 1970. novemberben lett politikai munkatárs, később alosztályvezető az MSZMP KB Tudományos Közoktatási és Kulturális Osztályán, 1977-ben alosztályvezető. 1978. januártól az oktatási miniszter helyettese. 1980-ban visszakerült a pártapparátusba, az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya osztályvezető-helyettese lett. 1985-től az MSZMP KB mellett működő Művelődéspolitikai Munkaközösség titkára volt, 1986-ban beválasztották a Társadalmi Szemle szerkesztőbizottságába. 1988. szeptemberben kinevezték a Művelődési Minisztérium államtitkárává, 1989-ben beosztásából felmentették és rendelkezési állományba került.