Pestszenterzsébet, 1925. február 10.

Apja vasesztergályos segéd volt. Négy polgárit végzett, majd három évig géplakatos tanonc volt, a MÁV Északi Főműhelyben vasesztergályos segédként dolgozott 1945-ig. 1945-ben lett szakszervezeti tag, belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1945-től a Vasutas Szakszervezet Központi Vezetősége ifjúsági titkárságának lett munkatársa. 1947-től a Nagy-budapesti Vasutas Pártbizottság politikai munkatársa, 1948-ban kinevezték az MDP központi pártiskola tanárává. 1949-ben az újonnan létesített Vasútpolitikai Főosztály agitációs-propagandistája, titkárságvezető volt, az instruktori alosztály vezetője 1954-ig. 1954. áprilisban megválasztották az MDP enyingi járási pártbizottság első titkárává. Több kisebb időtartamú pártiskola elvégzése után 1955. szeptembertől az MDP hároméves pártfőiskola hallgatója lett, tanulmányai az októberi forradalom miatt félbe maradtak. 1956. decemberben az MSZMP Fejér megyei pártszervezője, majd a megyei Intézőbizottság tagja és az agitációs-propaganda osztály vezetője. 1960 és 1963 között végezte el az SZKP pártfőiskolát. Hazatérte után az MSZMP bicskei járási pártbizottság első titkárává választották meg. 1967-ben került a központi pártapparátusba; előbb az MSZMP KB Építési és Közlekedési Osztály alosztályvezetője, majd osztályvezetője volt, majd 1965 decemberében (más források szerint 1966. december 13-án) kinevezték az MSZMP KB Pártgazdasági és Ügykezelési Osztály osztályvezetőjévé. Beosztásából 1977. június 22-én felmentették, mert 1977. júliusban az OTP vezérigazgató első helyettesévé nevezték ki, 1985. novemberben ebből a munkakörből nyugdíjazták.