Tatabánya, 1922. március 31.

Bányászcsaládban született, hat elemi osztályt végzett. 1938-tól a tatabányai téglagyárban, majd a tatabányai XII. aknában dolgozott, csillés, segédvájár, 1942 és 1948 között vájár volt. 1943-tól szakszervezeti tag, 1945-ben lett a Magyar Kommunista Párt tagja, üzemi pártvezetőségi tag, majd az MDP tatabányai pártbizottság szervezőtitkára lett. 1950-ben megválasztották az MDP Komárom megyei pártbizottsága szervezőtitkárává. 1951. januártól a Belügyminisztérium Határőrség politikai főcsoportfőnöke lett ezredesi rendfokozatban. Katonai Politikai Akadémiát, pártfőiskolát végzett. 1959. márciusban kinevezték a BM Szolnok megyei rendőr-főkapitányság vezetőjévé. 1961. október 20. és 1977. július 31. között belügyminiszter-helyettes, a BM Országos Főkapitányság vezetője, rendőr vezérőrnagyi rangban. Tagja volt az MSZMP–nek.