Mezőkövesd, 1914. november 18. – Budapest, 1984. január 29.

Apja szegényparaszt, majd később suszter volt. 1931-től a fővárosi tanítóképzőben tanult, 1933-ban került kapcsolatba a baloldali ifjúsági mozgalommal. 1935-től részt vett az illegális kommunista pártmunkában, röpiratokat terjesztett, a Komintern német nyelvű lapját fordította. Belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, 1937-től illegális szemináriumokat vezetett. 1938-ban megkapta népiskolai tanítói oklevelét, nyáron elvégezte a Fővárosi Pedagógiai Szemináriumot, helyettes tanító volt, de 1939 elején eltanácsolták; 1939. áprilistól szeptemberig a párizsi Sorbonne-on tanult. 1940. januárban rendőri felügyelet alá helyezték, 1940-től 1944 végéig több alkalommal munkaszolgálatos volt. 1945. februárban az ideiglenes pedagógus-szakszervezet titkárává választották. 1947 és 1949 között a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének titkára illetve főtitkárhelyettese. Szerepet játszott 1945-ben a nyolcosztályos általános iskolák és 1946-ban a pedagógiai főiskolák létrehozásában, az iskolák 1948-as államosításában. 1945. november 4-én nemzetgyűlési képviselőjelölt volt, az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon az MKP nagy-budapesti listájáról került be a törvényhozásba, 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront nagy-budapesti listáján újból mandátumhoz jutott, de még a ciklus befejezése előtt lemondott mandátumáról. 1949. augusztusban kinevezték a volt ciszterci rendi gimnázium (később József Attila Gimnázium) igazgatójává, egyúttal az MTA ösztöndíjasa lett. 1953 augusztusában a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola tanulmányi parancsnokhelyettese lett. 1956. december 3-tól 1957. november 27-ig ismét a pedagógusok szakszervezete főtitkára volt, a SZOT elnökségi tagja volt. 1957. novemberben kizárták az MSZMP-ből, 1966-ban visszavették. 1958 elejétől 1965. júliusig a Fazekas Mihály Gimnázium (később Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) igazgatóhelyettese volt, 1965. júliusban kinevezték az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola igazgatójává.