Hajdúszoboszló, 1928. december 13.

Középparaszti családban született. 1947-ben érettségizett a debreceni Református Kollégiumban. A debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Karán elkezdett tanulmányait 1949-ben félbeszakította, 1958-ban kapott mezőgazdasági mérnöki oklevelet Gödöllőn. 1951. áprilistól a szarvasi Öntözési és Rizstermelési Kutató Intézet segédagronómus, 1952-től öntöző agronómus volt. 1957. áprilisban a szarvasi intézet kisújszállási üzemegységének vezetője lett, majd az Árkosi és a Hortobágyi Állami Gazdaságok Igazgatósága öntözési főelőadója. 1962. áprilistól alkalmazták a nádudvari Vörös Csillag MGTSZ-ben, ahol üzemegység vezető volt. 1963. novembertől a Debreceni Agrártudományi Egyetem tudományos munkatársa, adjunktus a Növénytermesztési Tanszéken 1973. júniusban immár főállásban visszatért Nádudvarra, a Kukorica és Iparinövény Termelési Együttműködés vezetője volt. 1982. januártól 1987. december 31-ig, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium miniszterhelyettese volt, majd nyugdíjazták. A Magyar Szocialista Munkáspártnak 1974. májusban lett tagja; 1967-ben befejezte a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem filozófia szakosítóját. 1965-től a mezőgazdasági tudományok doktora. 1980-ban Állami Díjat kapott.