Budapest, 1918. december 28. 

Apja építési vállalkozó volt. 1936-1939-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán tanult, 1942-ben munkaszolgálatra vitték. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, 1946-ig a Szakszervezeti Közlöny szerkesztője, majd az MKP V. kerületi szervezete üzemszervezője volt. 1947-ben került a Nehézipari Központba, 1948-ban lett az Iparügyi Minisztérium előadója, közgazdász oklevelet szerzett. Az MKP KV Államgazdasági Osztályán 1949-ig dolgozott, majd a Népgazdasági Tanács Titkársága munkatársa lett. 1952-től a Minisztertanács Hivatala csoportvezetője, 1953-ban a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium Tervfőosztálya vezetője lett, 1954-től a Belkereskedelmi Minisztérium csoportfőnöke, miniszterhelyettes. 1957-ben a Sport, Játék és Hangszer Nagykereskedelmi Vállalat főkönyvelője volt, majd a Bútorértékesítő Nagykereskedelmi Vállalat áruforgalmi előadója 1962-ig. A RAVILL pénzügyi osztályvezetői székéből 1963-ban tudományos pályára váltott; az MTA Afro-ázsiai Kutatóközpont, illetve a Világgazdasági Kutatóintézet tudományos munkatársa 1973-ig, ezt követően főmunkatársa 1978-ig. A Világgazdasági Tudományos Tanács alapító tagja. 1973-ban lett a közgazdaság-tudományok kandidátusa.