Pecöl, 1877. március 31. – Pecöl, 1965. november 19.

Szülei 18 kat. holdon gazdálkodtak. Hat elemit járt ki. Az első világháborúban katona, orosz fogságba esett, 1920-ban tért vissza a szülőfalujába. 15 kat. hold földjén gazdálkodott. 1921-ben a Pecöl és Vidéke Keresztény Fogyasztási Szövetkezet elnökévé választották. 1927 és 1940 között községi bíró, majd vezetőségi tag a községi közbirtokosságnál és a tejszövetkezetben. 1935-ben belépett a Független Kisgazdapártba. 1935-től részt vett a Vas vármegyei törvényhatósági bizottság és a kisgyűlés munkájában. 1935-1945 között a Mezőgazdasági Állattenyésztési Felügyelőség és a mezőgazdasági kamara tagja. 1945. június 24-én Vas vármegye küldötteként beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1945. november 4-én a Vas megyei választókerületben nemzetgyűlési mandátumot szerzett. Az 1947. évi választásokon nem indult, visszavonult a politikai élettől. Saját földjén gazdálkodott, majd 1960-ban belépett a helyi téeszbe.