Karcag, 1899. február 26.

Kisparaszti szülők gyermeke. Hat elemit végzett. Az I. világháborúban az olasz fronton katonáskodott. 16 kat. holdon gazdálkodott a termelőszövetkezetbe lépéséig. Három hónapos téli mezőgazdasági iskolát végzett, 1945-től 1948-ig a Független Kisgazdapárt tagja volt, 1953-ban lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába, majd az MSZMP-be. Tagja volt a DÉFOSZ-nak is. 1958-ban a karcagi Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnök-helyettese volt. 1958. november 16-án a Hazafias Népfront Szolnok megyei listájáról képviselővé választották. 1950 és 1958 között Szolnok megyei Tanács tagja, 1959-ben az Országos Béketanács vezetőségi tagja valamint a karcagi földműves-szövetkezet igazgatósági tagja volt.