Pilisvörösvár, 1942. május 1.

1960-tól a Budapesti Szállítóberendezések Gyárában betanított munkás, majd egyetemi tanulmányainak, az ELTE BTK magyar-német szak befejezését követően 1966-től az Állami Balett Intézet általános iskolája és gimnáziumának tanára, 1972-től a gimnázium igazgatója.

1978-tól az ELTE BTK egyetemi docense, 1980-tól tanszékvezető, 1984-től dékán-helyettes. 1987-től oktatási rektor-helyettes. 1989. májusban az MSZMP KB Pártpolitikai Osztálya javasolta művelődési miniszterhelyettessé történő kinevezését. 1990-ig miniszterhelyettes volt, majd 1990-1991-ben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium közigazgatási államtitkára, 1991-1992-ben a Miniszterelnöki Hivatal nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó címzetes államtitkára volt. Részt vett a nemzeti és etnikai kisebbségi törvény előkészítésében. 1971-ben lett a nyelvtudományok kandidátusa. A marburgi egyetem Humboldt-ösztöndíjasa (1977–1978), a müncheni és az augsburgi egyetem vendégprofesszora (1981–1982).