Hetes, 1931. június 6.–Budapest, 2008. március 27.

Apja tanító volt. 1949-ben Kaposvárott érettségizett. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karán végzett 1953-ban, állam- és jogtudományi doktorátust szerzett. Egyetemi tanulmányai idején, MEFESZ évfolyamfelelős, majd a kari DISZ bizottság titkára, 1953-ban tagja az egyetemi pártbizottságnak tagja. A Magyar Dolgozók Pártja, majd az MSZMP tagja volt 1948-tól. A párt elméleti folyóirata, a Társadalmi Szemle jogi rovatvezetője 1953-tól, majd az MSZMP KB politikai munkatársa, 1956-tól az Adminisztratív Osztály igazságügyi alosztály vezetője 1963-ig. Igazságügyminiszter-helyettesnek 1963. május 6-án, az igazságügy-miniszter első helyettesévé 1967. február 8-án, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává 1973. augusztus 3-án nevezték ki. Felmentése után egy nappal, 1978. április 22-én lett igazságügy-miniszter. Funkciójából 1988. június 29-én felmentették. A Németh-kormány jogi tanácsadója 1988 és 1990 között volt. A Magyar Jogászszövetség választmányi és elnökségi tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja 1989-ig.