Adony, 1920. szeptember 26. – Vác, 1997

Apja kőművesmester volt. Négy polgári osztályt végzett, kesztyűtűző mesterséget tanult. Szakmájában dolgozott, 1936-tól szakszervezeti tag volt. 1941-ben került kapcsolatba az illegális KMP-vel. Sajtóösszekötő feladatokat vállalt, Vörös Segély akciókban vett részt, 1942. március 15-i tüntetésen vett részt. 1942. január és december között hűtlenség vádja miatt börtönben volt. 1945-től a MADISZ funkcionáriusa volt; 1946-tól a Kesztyű és Bőrdíszműipari Munkások Szövetkezete alapító tagja és vezetője. 1949-ben  a Magyar Külforgalmi Vállalat alkalmazottja, majd a Tanimpex Külkereskedelmi Vállalat osztályvezetője. 1951-től az MDP V. kerületi Bizottság munkatársa, 1953-tól szervezési osztályvezető, majd másodtitkár, 1955. január-szeptemberben ideiglenes első titkár volt. 1957-től az MSZMP V. kerületi Bizottság első titkára. 1965-ben került a Külkereskedelmi Minisztérium állományába, a személyügyi és a munkaügyi osztály vezetője lett. Ugyanakkor fejezte a be a kétéves pártfőiskolát, majd az 1960-as évek elején állam-és jogtudományi egyetemet. 1976. december 31-én a minisztériumból nyugdíjazták. 1958. november 16. és 1967. január 28. között országgyűlési képviselő volt, a Hazafias Népfront budapesti listáján került be a törvényhozásba. 1963 és 1967 között az Elnöki Tanács tagja, 1965-ben az ET titkárság vezetője volt. 1959-től 1967-ig az MSZMP Központi Revíziós Bizottság tagja.