Szalkszentmárton, 1900. február 8. – Budapest, 1976. október 12.

Apja falusi csizmadia és három kishold földje volt. Hat elemi iskoláját szülőfalujában végezte, majd 1912 és 1914 között Budapestre, a Munkácsy Mihály utcai gimnáziumba járt. Tanulmányait már felnőtt fejjel, az 1953–1954-es tanévben fejezte be a dolgozók iskolájában. Vaskereskedő-tanonc volt 1915 és 1918 között. Az első világháború utolsó évében behívták katonának, megjárta az olasz frontot. 1918 és 1921 között mezőgazdasági alkalmi munkából élt szülőfalujában. 1922-től a BSZKRT alkalmazottja lett, előbb kalauz, majd kocsivezetőként dolgozott, 1940-től ellenőr. 1923-ban belépett a keresztényszocialista villamos-szövetségbe. 1930-ban – miután kapcsolatba került a munkásmozgalommal – kilépett. 1932-ben bekapcsolódott az illegális KMP munkájába és belépett a Villamos és HÉV-alkalmazottak Országos Szövetségébe. 1936-ban központi vezetőségi, 1938-ban elnökségi tag, 1941–1942-ben a szövetség elnöke. Magyarország hadba lépését követően, 1942–1943 fordulóján rövid időre ismét katona. Illegális kommunista mozgalomban való szervezkedésért 1942. május 17-én letartóztatták. Tíz hónapot töltött a Margit körúti és a váci fegyházban, 1943. március 17-én szabadult, állásából elbocsátották. 1945-től főtanácsos a BSZKRT-nál, és elnöke a központi üzemi bizottságnak. Az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe az l945. április 2-i budapesti nagygyűlésen választották be. A szakszervezetek jelöltjeként, valójában a Magyar Kommunista Párt tagjaként lett képviselő.  A központi ellenőrző bizottság tagja volt, 1946-től egészen 1962-ig. A Magyar Közlekedési Alkalmazottak Szabad Szakszervezetének elnöke, a Szaktanács tagja. 1949-től légoltalmi törzsparancsnok a városi tanácsnál. Később osztályvezető-helyettes, majd osztályvezetőként dolgozott ugyanitt. 1953 és 1956 között a Budapesti I. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. 1957. április 9-étől 1960. május 15-ig a Legfelső Bíróság népbírája. 1960-tól a KPM Autó-felügyelet igazgatóhelyettese lett, onnan ment nyugdíjba. 1957–1959-ben az MSZMP KB Központi Ellenőrző Bizottság tagja volt.