Dunavecse, 1920. november 3.–Budapest, 1997

Apja földműves volt. Egy polgári osztályt végzett, majd mezőgazdasági munkás, napszámos katonai szolgálatáig. 1946-ban lépett be a Magyar Kommunista Pártba, majd MDP, MSZMP tag. 1950-től hivatásos katona, 1950-1951-ben, majd 1953-1954-ben nyolc hónapos illetve egy éves magasabbszintű parancsnoki tanfolyamot végzett. 1950-től zászlóaljparancsnok, 1951 és 1953 között, majd 1955-től 1958-ig hadosztályparancsnok volt, 1954-1955-ben  hét hónapig hadtestparancsnok-helyettes beosztást töltött be. 1955-ben lett ezredes, 1961-ben vezérőrnagyi rangot kapott. 1956. novemberben, laktanyájában letartóztatták, a szovjet csapatok szabadították ki. 1956. novembertől a karhatalom szervezője Somogy megyében, az MSZMP Somogy megyei bizottság tagja. 1958-tól 1960-ig a moszkvai Vorosilov Katonai Akadémia hallgatója volt. Hazatérése után a Magyar Néphadsereg kiképző csoportfőnök heylettese, majd 1961-től 1969-ig az 5. hadsereg parancsnokának általános helyettese volt. 1970-ben nyugdíjazták. 1957. június 29. és 1962. november 24. között az MSZMP Központi Bizottság póttagja volt.