Patakfalva, 1879. október 6. – Hódmezővásárhely, 1953. március 27.

Értelmiségi családban született, apja közjegyző volt. Középiskoláit Székelyudvarhelyen végezte, majd a kolozsvári Református Teológiai Akadémián szerzett lelkészi oklevelet. 1901-től Küsmödön (Udvarhely vármegye) segédlelkész. 1906-ban Bukarestbe helyezték. Itt a Jó Pásztor című egyházi lap szerkesztője. Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után Hódmezővásárhelyre került, előbb hitoktató, majd lelkész, 1936-tól elnök-lelkész. 1933-tól tagja a Független Kisgazdapártnak. Többekkel együtt ő kezdeményezte a Tanyai Tanulók Otthona létrehozását. A Rotary Klub elnöke. Tagja a Hódmezővásárhelyi Kaszinó választmányának és a Szanatórium Egyesület felügyelő bizottságának. Rendszeresen írt cikkeket a Vasárnap és a Reformátusok című helyi lapokba. 1944. december 18-ától Hódmezővásárhely képviseletében lett az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja. Politikai szerepet később már nem vállalt.