Sarkad, 1922. november 28.

Apja földműves napszámos volt, később szövetkezeti pénztárnok. 1941-ben beiratkozott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, ahol két tanévet fejezett be.
1943-1944-ben frontszolgálatot teljesített, megsebesült, majd megszökött, és a Vörös Hadsereg alakulatainál dolgozott összekötőként 1945-ig. Hódmezővásárhelyen a Nemzeti Parasztpárt Csongrád vármegyei titkáraként részt vett a földreform munkájában, 1946-tól a Magyar Országos Szövetkezeti Központ parasztpárti szervezetének titkára. 1947-től a Földműves-szövetkezetek Országos Központjában területvezető, a MOSZK vezérigazgató-helyettese, majd a SZÖVOSZ Központi Szervezési Osztályának Békés megyei ügyvezetője 1948-ig, az Értékesítési Osztály osztályvezető-helyettese 1948-1949-ben. 1950-től az Országos Tervhivatal Módszertani Osztályának vezetője, titkárságvezetője, majd elnökhelyettese. 1956-ban, a forradalom leverése után állásából, mert munkahelyén a forradalmi bizottság tagja volt, elbocsátották.  A fővárosban szállítómunkás volt, majd 1957-től az MTA Üzemtanulmányi Csoport, Mezőgazdasági Üzemtani Intézet illetve az MTA Agrárgazdasági Kutatóintézet tudományos munkatársa 1964-től a Mezőgazdaság-fejlesztési Osztály tudományos osztályvezetője; 1971-ben az intézet igazgatója, 1979-től 1986-ig főigazgató volt. Az MTA egyik kutatási programtanácsának nyugdíjas elnöke 1986–1990-ben. 1959 és 1963 között elvégezte a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet, 1969-ben a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa lett. A Debreceni Agrártudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára. A Magyar Közgazdasági Társaság, a Magyar Agrártudományi Egyesület tagja. 1950-ben belépett a Magyar Dolgozók pártjába, 1956 után párton kívüli volt. 1972 áprilisában a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja, majd az évtized végén egyik alelnöke, a HNF Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke 1985-1989-ben, a HNF ügyvezető alelnöke 1989-1990-ben.  Az Erdélyi Szövetség ideiglenes elnöke 1988-ban, a Magyar Néppárt ügyvezető elnöke 1989-1990-ben, társelnöke 1990-1991-ben, elnöke 1991-től 1994-ig; országgyűlési képviselőjelöltje 1990-ben. Országgyűlési képviselő 1988. október 5-én lett, az országos listáról kooptálták a törvényhozásba, 1989-ben a független képviselők csoportjának alelnöke lett.