Budapest, 1920. október 12.

1939-től fodrász segéd volt. 1935-ben kapcsolódott be a KIMSZ tevékenységébe, részt vett a Vörös Segély akcióiban, kapcsolatba került az Országos Ifjúsági Bizottsággal. 1940. májusban letartóztatták, két évig a szegedi Csillagbörtönben raboskodott. 1943-ban kiszabadult, de egy büntetőszázadba osztották be, ahonnan 1944. augusztusban megszökött, októbertől decemberig részt vett a fegyveres ellenállási mozgalomban. 1945–1946-ben a MADISZ egyik kerületi titkárságán dolgozott, majd 1947-ben az MKP Észak-Pest megyei Bizottsága propagandistája, 1948-1950-ben az MDP KV Párt és Tömegszervezetek Osztálya munkatársa, főinstruktora volt. Hathónapos pártiskolát végzett, majd 1951-ben elkezdte az SZKP kétéves pártfőiskolát. Hazajövetele után, 1953. májustól  előbb megbízott vezetője, majd  kinevezett vezetője az MDP KV Párt -és Tömegszervezetek Osztályának 1953. június 28-ától 1954-ig. Az MDP Központi Vezetősége póttagja 1954. május 30-ától, rendes tagja 1956. július 21-étől volt. 1954. decembertől a Szabad Nép szerkesztőségi bizottság tagja, 1956-tól a lap főszerkesztő-helyettese. 1957. áprilistól az MSZMP váci járási pártbizottság első titkára 1959-ig, 1960-tól az MSZMP Pest megyei Bizottságában osztályvezető, majd titkár volt. 1963-ban került a Külügyminisztérium állományába. 1965 és 1968 között beosztott diplomata Magyarország accrai nagykövetségén. 1975 és 1983 között Helsinkiben nagykövet, majd a Külügyminisztérium Nemzetközi Biztonsági Osztálya munkatársa volt 1986. évi nyugdíjazásáig.  1969-ben fejezte be tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront Pest megyei listáján országgyűlési pótképviselővé választották, behívására 1954. januárban került sor.