Tamási, 1898. augusztus 16. – Tamási, 1976. szeptember 22.

Gazdagparaszti családból származott, szülei 30 kat. hold földön gazdálkodtak. Hat elemit és téli gazdasági iskolát végzett. Örökölt földjén mintaszerű gazdálkodást folytatott. 1928-tól a község helyettes bírája, emellett közbirtokossági elnök. 1935-től a Tolna vármegyei törvényhatósági bizottság tagja. Az 1940-es évek elejétől 1950-ig községi bíró. 1935-ben belépett a Független Kisgazdapártba. Részt vett az 1930-as évek választási küzdelmeiben. 1945-ben bekapcsolódott a Független Kisgazdapárt ujjászervezésébe. 1947-ig a helyi és a tamási járási pártszervezet elnöke, 1945. augusztus 26-ától 1949-ig megyei alelnök. 1945. november 4-én a Baranya-Tolna vármegyei választókerületben képviselővé választották. Egyik megalapítója volt a tamási Béri Balogh Ádám Gimnáziumnak. Képviselősége megszűnte után visszavonult a politikától, a földjén gazdálkodott tovább. 1949-ben lakóhelyén I. típusú termelőszövetkezeti csoportot szervezett, amelynek ő lett az elnöke. 1956 októberében az MDP járási vezetői felkérésére elvállalta a helyi forradalmi tanács elnökségét. A faluban nem történtek megmozdulások, ezért elkerülte a felelősségre vonást. 1956 után tagja a Hazafias Népfront megyei elnökségének. 1960-ban belépett az újonnan megalakult Széchenyi Termelőszövetkezetbe, de nem vállalt vezető állást. 1964. júliusában betegsége miatt rokkantnyugdíjazták.