Barabásszeg, 1899. március 6. – Becsvölgye, 1975. január 7.

Szegényparaszti családban született. Hat elemit és állattenyésztési szaktanfolyamot végzett. Az első világháborúban katona volt. Leszerelése után 7 kat. hold földjén és szőlőjében gazdálkodott három évtizeden keresztül. 1931-ben belépett a Független Kisgazdapártba, aktívan csak 1947 nyarán kapcsolódott be a közéletbe; augusztus 4-étől az FKGP Zala megyei szervezete választmányi tagja. 1947. augusztus 31-én Zala megyei pótképviselő lett, már 1945. november 4-én is nemzetgyűlési képviselőjelölt volt. 1948. november 16-án hívták be a törvényhozásba. 1948. március 28-án megválasztották a Zala megyei pártszervezet elnökévé, 1948 májusától a megyei törvényhatósági bizottság tagja. Az FKGP delegálta a Magyar Függetlenségi Népfront 1949. február 10-én megalakult Népi Bizottságába is. 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront Zala megyei listáján ismét képviselővé választották, 1953. május 17-én újra tagja lett a törvényhozásnak. 1950-ben belépett a barabásszegi termelőszövetkezetbe, 1957-ig elnökként dolgozott. 1957 tavaszán otthagyta a szövetkezetet, 1960-ig ismét egyénileg gazdálkodott, a szövetkezesítés újabb hulláma során lépett vissza, kinevezték az állattenyésztési telep vezetőjévé, 1971-ben nyugdíjazták, Megyei és járási tanácstag valamint egyházmegyei gondnok volt.