Nyíregyháza, 1899. február 21. – Nyírtelek, 1984. június 23.

Szülei 4 kat. holdon gazdálkodtak. Hat elemit végzett. 1917-ben bevonult katonának, az olasz fronton megsebesült. A háború végén szerelték le. 35 kat. holdas tanyasi birtokán mintaszerűen gazdálkodott. Öntevékenyen képezte magát, sok gazdasági tárgyú könyvet olvasott, előadásokra járt. A Nagyatádi-féle kisgazdapártban kezdett el politizálni. 1930-ban részt vett a Független Kisgazdapárt nyíregyházi megalapításában. Bekerült a nyíregyházi városi képviselő-testületbe. A tanyán, ahol lakott, bírónak választották, tisztét tíz évig látta el. A presbitérium tagjaként az egyházközségben is szerepet vállalt. 1941-ben belépett a Magyar Parasztszövetségbe, megyei szervező lett. A II. világháború alatt ismét katona, 1944-ben munkaszolgálatosok mellé osztották be, emberséges magatartásának kettőszázharminchét ember köszönhette a megmenekülését. 1944. december 19-étől a Szabolcs Vármegyei Nemzeti Bizottság tagja. Bekapcsolódott a kisgazdapárt újjászervezésébe. 1945-1946-ban részt vett a megyei földbirtokrendező tanács munkájában. 1945. november 4-én a Szabolcs és Szatmár-Bereg vármegyei választókerületben nemzetgyűlési képviselővé választották. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon nem került vissza a törvényhozásba, pótképviselő lett. 1948. november 16-ától behívás útján újra országgyűlési képviselő. 1948. november 15-étől 1948. október 31-éig az FKGP nyíregyházi szervezetének az alelnöke, majd 1948. október-novemberben a Szabolcs vármegyei szervezet ügyvezető alelnökeként tevékenykedett. 1949. januárjától részt vett a vármegyei tagrevíziót végrehajtó tisztogató bizottság munkájában. 1949 tavaszán visszavonult a politikai élettől, haláláig 17 kat. holdas földjén gazdálkodott.