Torontálvásárhely, 1921. február 10.

Földműves volt, majd mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. Az 1960-as évek elején főmérnök, főagronómus a karcagi Lenin Termelőszövetkezetben. Tagja a Magyar Szocialista Munkáspártnak. Parlamenti képviselővé 1963. február 24-én választották a Hazafias Népfront Szolnok megyei listáján.