Karád, 1903. május 17. – Karád, 1989. szeptember 4.

Középparaszti családban született, szülei 18 kat. holdon gazdálkodtak. Négy polgárit és Keszthelyen mezőgazdasági szakiskolát végzett. 30 kat. holdon gazdálkodott. Bekerült a községi képviselő-testületbe, majd Somogy vármegye törvényhatósági bizottságába. 1936-ban csatlakozott a Független Kisgazdapárthoz; a karádi szervezet elnöke és a vármegyei választmány tagja lett. 1942-től a Magyar Parasztszövetségben tevékenykedett. 1945. június 24-én Somogy vármegye képviseletében választották be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1945. november 4-étől Somogy vármegye kisgazda listáján nemzetgyűlési képviselő. 1947 nyarán átlépett Balogh páter pártjába, s az augusztus 31-i országgyűlési választásokon a Független Magyar Demokrata Párt listáján pótképviselővé választották. Képviselősége után birtokán gazdálkodott. Az ötvenes években kulákká nyilvánították, földjét betagosították a téeszbe. Ő maga nem lépett be, maradék háztáji földjéből próbált megélni. 1958-ban térképészeti tanfolyamot végzett, ezután előbb a földhivatalnál dolgozott, mint előadó az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalnál helyezkedett el. 1967-ben ment nyugdíjba, de a földhivatalnál továbbra is vállalt munkát a hetvenes évek végéig.