Újpest, 1928. november 29.

1947–1948-ban a Maszovol Vállalatnál fúrómester tanuló volt, majd a MINSZ kerületi titkára 1949-ig. 1949 és 1954 között a Szovjetunióban tanult, a Leningrádi Állami Egyetemen közgazdászi oklevelet szerzett. Hazajövetele után az MDP illetve az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya munkatársa, alosztályvezető, osztályvezető helyettese volt 1965-ig. 1965-ben megválasztották az MSZMP Budapest XIX. kerületi pártbizottság első titkárává. 1974-ben felmentették, mert az MSZMP Budapesti Bizottság titkára lett. 1981-től Moszkvában dolgozott, a Magyar Népköztársaság moszkvai kereskedelmi kirendeltsége vezetője volt. Az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztály felmentését kezdeményezte, mert az Országos Vám-és Pénzügyőrség országos parancsnokává kívánták kinevezni vezérőrnagyi rangban. Országgyűlési képviselő volt 1971. április 25. és 1985. április 9. között; előbb Budapest 57. számú, majd 1975. június 15-étől Budapest 58. számú egyéni választókerületében.