Budapest, 1928. szeptember 28.

1947-1948-ban a Maszovol Gépgyárban műszaki tisztviselő volt. 1948-tól az ifjúsági mozgalmakban tevékenykedett, előbb az EPOSZ titkára, majd a Kistext ifjúsági titkára volt. 1949-ben megválasztották a DISZ Budapesti Bizottsága tagjává. 1956–1957-ben az MSZMP Budapesti  Ideiglenes Bizottsága munkatársa volt. 1957-től 1959-ig a KISZ KB osztályvezetője. 1963-ban befejezte tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán, magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1969-ig az egyetemen tanított, adjunktus volt az Irodalomtörténeti Tanszéken. 1969-ben bekerült az MSZMP KB apparátusába, a Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály  munkatársa volt, 1971-től osztályvezető- helyettes. 1974-ben kinevezték a Kulturális Minisztérium államtitkárává. 1980-ban funkciójából felmentették,  ismét az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály helyettes vezetője lett. 1982-től 1984-ig az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója volt. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista  Pártba, átigazolták az MDP-be,  csatlakozott az MSZMP-hez.