Szada, 1894. augusztus 14. – Szada, 1981. május 11.

Kisparaszti családból származott. Hat elemit végzett az első világháborúban katona volt. Leszerelése után 10 kat. holdat művelt meg, 1935-ben csatlakozott a Független Kisgazdapárthoz. Párszervező volt Észak–Pest megyében és részt vett a választási küzdelmekben. 1938-tól közgyám, majd pénztáros a községi képviselő-testületben. A második világháborúban ismét katona volt. 1947. augusztus 31-én Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog vármegyei választókerületben pótképviselővé választották, behívására 1949. január 27-én került sor; 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront megyei listáján ismét képviselő lett. Mandátuma lejárta után birtokán gazdálkodott. Tagja volt a helyi földműves-szövetkezetnek, a községi könyvtár vezetője volt. 1960-ban belépett a termelőszövetkezetbe, onnan ment nyugdíjba.