Nádudvar, 1927. szeptember 10. – Budapest, 1990. december 6.

Parasztcsaládban született, apja földműves volt. Négy polgári osztályt végzett, kereskedelmi iskolába járt, majd egyetemista volt Debrecenben. 1947. februárban lett a Magyar Kommunista Párt tagja, 1947–1948-ban a megyei pártbizottság aktivistája, MEFESZ vezetőségi tag volt. 1949-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem szakos tanári oklevelet szerzett. A Gazdasági és Műszaki Akadémia rendes tanára lett, 1950 őszétől az MDP Pártfőiskolán oktatott. Rendes tanára, illetve főiskolai tanára 1950-tól 1956-ig, majd az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, később a Párttörténeti Intézet tudományos munkatársa 1967-ig. 1958-ban a Budapesti Esti Egyetem igazgatóhelyettese, 1958–1959-ben az MSZMP Budapesti Pártbizottság Kulturális Osztálya vezetője, 1959-től 1970-ig művelődésügyi miniszterhelyettes. Ezután az MSZMP KB Politikai Főiskola rektor-helyettese volt, majd 1971-től 1982-ig tanára. 1982. szeptember 1-jén kinevezték a Párttörténeti Intézet igazgatóhelyettesévé, 1988-ban nyugdíjba vonult. 1982-től a történelemtudományok kandidátusa volt.