Osztopán, 1900. március 4.–Kaposvár, 1952. január 17.

Apja béres volt. A hat elemi elvégzése után ácssegédként szakmájában dolgozott.  Tagja lett a famunkás szervezetnek és a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak. 1919-ben a Vörös Hadsereg katonájaként a román, majd a cseh fronton harcolt. Az 1920-as évek elején Kaposvárott az MSZDP balszárnya tagja, 1925-ben kizárták, akkor a Magyarországi Szocialista Munkáspárthoz csatlakozott, a Vági-párt kaposvári vezetőségi tagja lett. 1927-től a MÉMOSZ-ban tevékenykedett.  Letartóztatása és elítélése után, 1935-1939-ben a Margit körúti fogházban raboskodott. 1939-től a fővárosban és Kaposváron vállalt munkát, közben bekapcsolódott az illegális kommunista párt tevékenységébe. 1941-1944 között több alkalommal internálták illetve rendőri felügyelet alatt volt. 1944. decemberben a kaposvári rendőrség egyik megalapítója. Tagja az MKP Somogy megyei szervezete vezetőségének, a  Kaposvári Nemzeti és a Földosztó Bizottságnak.1945 tavaszától Kaposváron, a szakszervezeti titkárságon dolgozott. 1945. június 24-étől a Magyar Kommunista Párt képviseletében Somogy vármegye képviselője az Ideiglenes Nemzetgyűlésben. Átigazolták az MDP-be.