Tata, 1923. július 14.

Nyolc általánost és két éves gazdasági iskolát végzett, földműves volt. Az 1960-as években a Szövetkezetek Komárom megyei Központja MESZÖV Igazgatóság elnöke volt. 1955-ben lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába, MSZMP-tag. 1967-ben a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem II. éves hallgatója volt. 1967. március 19-én Komárom megye 5. számú egyéni választókerületében országgyűlési képviselővé választották.