Kecskemét, 1901. augusztus 8. – Sopron, 1975. március 31.

Nagykereskedő családból származott, apja egy vendégfogadó tulajdonosa volt. A soproni reálgimnáziumban érettségizett. A Magyar Királyi József Nádor Műegyetem közgazdasági karán szerzett diplomát. A családi szállodában dolgozott, de szépirodalmi munkásságot is folytatott, novellái a Nyugatban, a Válaszban, az Életünkben és a Soproni Szemlében jelentek meg. 919-ben a Tanácsköztársaság idején a KIMSZ-t szervezte Sopronban. 1931-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1933-ban letartóztatták. 1945 után részt vett az Magyar Kommunista Párt újjászervezésében, a párt Sopron vármegyei bizottságának káderese lett, majd Sopron párttitkára. 1945. június 24-én beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1945. július 23-ától Sopron város törvényhatósági bizottságának póttagja. 1946–1947-ben Sopron alpolgármestere. Később a városi tanács népművelési osztályának vezetője, majd vállalati főkönyvelő, 1956. november 4. után nem lépett át az MSZMP-be. 1963-ban ment nyugdíjba.