Balmazújváros, 1903. április 19. – Balmazújváros, 1945. április 25.

Apja kisbirtokos. Már egész fiatalon eljárt a Földmívelő Egyletbe. Az 1920-as évek végén emelkedett a helyi agrármozgalom ifjabb vezető egyéniségei közé. Az 1930-as évek elején, a gazdasági válság éveiben, különösen az eladósodott törpebirtokosok és kisgazdák között végzett jelentős felvilágosító és szervező tevékenységet. Több alkalommal írt cikket a Kis Újságba és a Szabad Szóba szülőfaluja helyzetéről, a parasztság gondjairól. A helyi hatóságok ezért gyakran zaklatták. Tagja lett az 1939-ben illegálisan létrehozott NPP-szervezetnek, és a párt országos vezetőségébe is beválasztották. A második világháború alatt kapcsolatokat épített ki a kommunista párttal, közreműködött kommunista röpiratok terjesztésében. Szülővárosában az egyetlen volt, aki az 1943-ban alakult Békepárttal is együttműködött.

1944 novemberében részt vett a helyi kommunista pártszervezet létrehozásában. November 19-én, mint köztiszteletben álló személyt beválasztották a helyi Munkások és Parasztok Falutanácsába. Ő az 1944. december 10-én megalakított Nemzeti Parasztpárt balmazújvárosi szervezetébe lépett be, és tagja lett a párt ideiglenes intézőbizottságának; december 16-án a helyi nemzeti bizottság választotta képviselőnek az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Kiemelkedő szerepet játszott a földreform radikális végrehajtását követelő megmozdulásokban s a küldöttségjárások megszervezésében. A helyi földigénylő bizottság tagja.