Gyula, 1903. október 12. – Gyula, 1981. november 1.

Kisparaszti családban született, szüleinek 10 kat. hold földjük volt. Négy középiskolai osztályt járt ki, majd később érettségit tett, 1952–1953-ban Gödöllőn, levelező tagozaton elvégezte az agráregyetemet. 1930-tól Békésen lakott, 12 kat. hold saját földjén gazdálkodott. Érdeklődőként ott volt a Független Kisgazdapárt békési alakuló ülésén. 1945. februárban lépett be az FKGP-be. 1945–1946-ban Gyulán a hely nemzeti bizottság, majd a törvényhatósági bizottság tagja. A Nagy Ferenc kezdeményezte kisgazdapárti gyermeküdültetési akció megyei szervezője 1945-1946-ban. Részt vett a B–listázást végző vármegyei bizottság munkájában. 1947. januártól az FKGP Békés megyei szervezetének titkára, 1948. januártól főtitkára. Pártja Békés vármegyei listájáról 1945. november 4-én és 1947. augusztus 31-én nemzetgyűlési illetve országgyűlési pótképviselő lett. 1949. március 10-én hívták be a törvényhozásba; 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront békési listáján ismét képviselő lett. Megyéjében részt vett a párttagságot felülvizsgáló tisztogatóbizottság munkájában. A függetlenségi népfront megyei vezetőségi tagja, a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége egyik szervezője volt. 1950-ig 9 kat. holdra csökkent földjén gazdálkodott, majd Gyulán megalakította a Petőfi Termelőszövetkezetet, amelynek első elnöke lett. 1950-től 1954-ig a Békés Megyei és a Gyulai Városi Tanács tagja volt. 1951-ben a kétszáz fős parasztdelegáció tagjaként a szovjet szocialista mezőgazdaságot tanulmányozta a Szovjetunióban. 1956. októberben bujkált, novemberben 200 családdal újjászervezte a termelőszövetkezetet, amelynek elnöke maradt. 1967. januárban ment rokkantsági nyugdíjba. Egy időben a Hazafias Népfront Békés megyei titkára és népbírósági ülnök is volt.