Földeák, 1924. május 1.

Apja szegényparaszt, majd falusi szatócs volt. Négy polgárit végzett, egy kisiparosnál géplakatos és vasesztergályos tanonc volt. 1941-ben segédlevelet kapott, a Weiss Manfréd Művek repülőgép motorosztályán dolgozott, 1942-től szakszervezeti tag volt. 1945-ben, falujában malomgépész, belépett a Magyar Kommunista Pártba, majd 1946–1947-ben, a földműves-szövetkezetben traktoros. Szervezte a MADISZ-t és vezette szülőhelyén az MKP szervezetét. Négy hetes pártiskolát végzett, majd 1947-től Csanád vármegyében agitációs iskola vezetője, később káderes, majd 1950-ig a megyei pártbizottság adminisztratív munkatársa, közigazgatási felelőse volt, 1950-től Bács-Kiskun megyében, hasonló funkcióban dolgozott az egyéves pártfőiskolára kerüléséig; később közgazdasági egyetemre járt.  1951-ben lett az MDP Békés megyei bizottsága első titkára, funkciójából 1954. márciusban leváltották. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront Békés megyei listáján országgyűlési képviselővé választották.  1954-ben az MDP kisvárdai járási pártbizottság titkára lett, majd 1957. márciustól ugyanott az MSZMP járási titkára volt. 1962. októberben az MSZMP KB Párt és Tömegszervezetek Osztálya erkölcsi okok miatt felmentését és a Kaposvári Finommechanikai Vállalat igazgatójává kinevezését javasolta.