Gyula, 1913. december 8. – Mezőhegyes, 1993. február 14.

Apja földműves volt. Öt elemit végzett, felnőttként, munka mellett végezte el a mezőgazdasági technikumot. Az 1920-as évek közepétől napszámos, 1933 végétől 1945-ig 4-5 kat. hold bérelt földön dolgozott.  A Nemzeti Parasztpártba 1945. január 25-én lépett be, előbb városi, majd 1946 áprilisától megyei titkárrá választották. 1948. április 5-étől részt vett az országos vezetőség munkájában, ezt követően a megyei titkárságról lemondott. 1947. augusztus 31-étől Békés megye parasztpárti országgyűlési képviselője. Azért csatlakozott a parasztpárthoz, mert a szegényparasztság érdekeit akarta képviselni, nemcsak szóban, hanem tettekben is, s ugyanezért kellett mandátuma lejárta előtt távoznia a parlamentből. A kommunista párthoz alkalmazkodó pártvezetéssel szembekerülve, 1949. január 27-én lemondatták mandátumáról és az időközben elkezdett pártiskoláról kizárták. 1959-ig egyénileg gazdálkodott. 1959. december 14-én megválasztották a gyulai Aranykalász Termelőszövetkezet elnökének, amiről 1964 márciusában egészségügyi okok miatt lemondott. Az 190-es évek első felében megyei, 1960-tól városi tanácstag volt. Egy évtizedig a Hazafias Népfront városi bizottságában is dolgozott, később a HNF titkára volt. 1965-től 1970-ig a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja