Budapest, 1925. március 5.

Apja cipész kisiparos volt. 1944-ben érettségizett a Hunfalvy János Kereskedelmi Középiskolában, 1945-ig az Országos Földhitelintézet tisztviselője volt. 1945. májusban a Belügyminisztérium Népgondozó Hivatalához került, 1946. januárban számtisztté nevezték ki, 1951-től főhadnagy, 1951. márciustól a BM Közrendészeti Főosztály pénzügyi alosztályvezetője, majd a BM főkönyvelőségén dolgozott, rendőr századosként. 1953. május visszakerült a Közrendészeti Főosztályra, kinevezték a Terv- és Pénzügyi Főosztály pénzügyi osztályvezetőjévé, 1953 végétől főosztályvezető-helyettes volt, 1954-től főosztályvezető.  1956. januártól államvédelmi őrnagy. 1957-től rendőr alezredes, 1971-től csoportfőnök, 1975-ben főcsoportfőnök-helyettes. A belügyminiszter pénzügyi, anyagi és műszaki helyettese 1976. december 1. és 1985. április között volt, akkor felmentették, vezérőrnagyi rendfokozatban nyugdíjazták. 1970-ben elvégezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karát. 1945-be belépett a Magyar Kommunista Pártba, MDP és MSZMP tag volt. 1954-ben befejezte tanulmányait a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemen.