Gyoma, 1925. november 7.

Négy elemit és négy polgárit végzett, majd Békéscsabán a Felsőkereskedelmi Iskolában érettségizett. 1943-tól a József Nádor Gazdasági és Műszaki Egyetem Közgazdaságtudományi Karán matematika-fizika-kémia szakos egyetemi hallgató lett. 1945-ben különbözeti érettségi vizsgát tett, vegyészhallgatóként folytatta tanulmányait. 1945-től a Petőfi Sándor Népi Kollégium alapító és vezetőségi tagja; 1948–1949-ben a Bólyai János Kollégium igazgatója volt. 1949–1950-ig tanársegéd a budapesti tudományegyetem Gyakorlati Fizikai Intézetében. 1945-ben lett a Magyar Kommunista Párt tagja, 1948-1950-ben kétéves esti pártfőiskolát végzett. 1950–1953-ig aspiráns volt a moszkvai Lomonoszov Egyetemen. 1953-től 1978-ig a Központi Fizikai Kutató Intézetben dolgozott különböző beosztásokban, 1975-től főigazgató volt. 1978–1980-ig az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke. 1980-től 1984-ig a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára. 1984-85-ben ismét az OMFB elnöke lett. 1975. március 22-étől az MSZMP Központi Bizottságának tagja, 1985-től az MSZMP kulturális KB-titkára, a KB Agitációs és Propaganda Bizottságának tagja, a Művelődéspolitikai Munkaközösség vezetője, és a Társadalmi Szemle szerkesztőbizottságának tagja. 1988. júliustól a KB Tudománypolitikai Munkaközösség elnöke, 1988. decemberben nyugdíjazták, felmentették KB-titkári funkciójából és a Művelődéspolitikai Munkaközösség vezetésétől.