Abony, 1984. december 5. – Abony, 1964. szeptember 3.

Középparaszti családból származott, szülei 50 kat. holdon gazdálkodtak. Öt elemit és kétéves ipariskolát végzett, szíjgyártónak tanult. Az első világháborúban katona volt. Hazatérése után az apjától örökölt földön gazdálkodott. 1935-ben belépett a Független Kisgazdapártba, a helyi pártszervezet elnöke. Részt vett az 1930-as évek választási küzdelmeiben. 1945. november 4-én a Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog vármegyei választókerületben nemzetgyűlési képviselővé választották. Az 1947. augusztus 31-i választásokon nem indult. Folytatta a gazdálkodást. 1950-ben kuláklistára tették, sokat zaklatták, ezért belépett a téeszbe. 1956-ban a téesz feloszlott, így újra egyénileg gazdálkodott. 1957. március 14-én minden alap nélkül, pusztán „megelőzésből” internálták, de rövid idő múlva kiszabadult. 1959-ben belépett az újonnan megalakult Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezetbe, ahol szíjgyártóként dolgozott haláláig.