Alsónyék, 1907. augusztus 8. – Alsónyék, 1958. október 31.

Gazdagparaszti családból származott. Négy elemit és téli gazdasági iskolát végzett. 50 kat. holdas birtokán mintagazdálkodást folytatott. 1940-től a református gazdakör pénztárosa, majd az 1949-ben történt feloszlatásig elnök. Részt vett az arany- és ezüstkalászos gazdák mozgalmában. Népfőiskolai tanfolyamra járt; tekintélyes saját könyvtárat gyűjtött össze. A parasztság és a mezőgazdaság problémáit taglaló cikkeket írt különböző lapokba. A Kis Újság külső tudósítója. 1935-ben belépett a Független Kisgazdapártba. Részt vett a Magyar Parasztszövetség létrehozásában; a Tolna vármegyei szervezet alelnökévé választották. 1943–1944-ben a Természettudományi Társulat tagja. 1945. november 4-én a kisgazdapárt országos listáján nemzetgyűlési képviselővé választották. Az 1947. évi választásokon nem indult. Az 1950-es években kulákká nyilvánították, állandó zaklatásoknak volt kitéve. Földjét 1951-ben a helyi állami gazdaság birtokba vette. 1951. március 15-én, adóvégrehajtás során minden ingóságát lefoglalták, az internálást Péter János református püspök – gyermekkori játszótársa – közbenjárására kerülte el.