Budapest, 1906. május 13. – Baden bei Wien, 1979. február 25.

Munkáscsaládból származott, apja nyomdász volt. Kereskedelmi érettségi tett, később, az 1930-as években a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közgazdasági karán doktorátust szerzett. Tizenöt éves korában egy évig lakatosinas volt. Érettségi után Olaszországba, majd Franciaországba utazott; Marseille-ben rövid ideig vagongyári munkás. Hazatérte után biztosítási tisztviselő. 1928-ban Ausztráliába hajózott. Fizikai munkásként kereste a kenyerét, majd taxisofőr Sydneyben. 1931-ben hazatért, ekkor kezdte el a felsőfokú tanulmányokat. 1936-ban egy évet Angliában töltött, egy londoni kereskedelmi cégnél dolgozott. Itthon egyetemi tanulmányai mellett a Cook utazási iroda idegenvezetője. Tagja volt az Egyetemi Körnek. 1937-ben belépett a Független Kisgazdapárt ifjúsági csoportjába. 1942–1943-ban katona, harcolt a keleti fronton. 1943-ban közreműködött a kisgazdapárt polgári tagozatának a létrehozásában; ötödmagával megszervezte a budai csoportot, 1943–1944-ben alelnök. A német megszállás után részt vett az ellenállási mozgalomban. 1945 tavaszán megszervezte az FKGP Budapest XI. kerületi szervezetét, amelynek az elnökévé választották. A Szőregi Petróleumgyár Rt. cégvezetője és az üzemi bizottság elnöke. 1945. október 7-én bekerült a budapesti törvényhatósági bizottságba, majd november 4-én a nagy-budapesti választókerületben nemzetgyűlési képviselővé választották. 1946 végén, demokráciaellenes kijelentései miatt, az FKGP Politikai Bizottsága fegyelmit indított ellene, és 1947. február 4-én kizárta a pártból. Február 20-tól a Sulyok Dezső vezette Magyar Szabadság Pártban folytatta politikai tevékenységét, majd annak önfeloszlatása után, 1947 júliusában belépett a Magyar Függetlenségi Pártba; bekerült az országos vezetőségbe. 1947. augusztus 31-én a párt nagy-budapesti listáján ismét országgyűlési képviselővé választották, de alig egy hónap múlva kilépett az MFP-ből. A Szőregi Petróleumgyárban dolgozott tovább. 1948-ban elhagyta az országot. Többesztendős ausztráliai tartózkodás után az Egyesült Államokba költözött, ahol a wisconsini állami egyetem közgazdászprofesszora lett. 1949-től 1956-ig tagja volt a Magyar Nemzeti Bizottmánynak. Nyugalomba vonulása után Ausztriában telepedett le.